Η εταιρία

Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη επιχείρηση με αλματώδη πορεία. Η εταιρεία ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ έχει την έδρα της στην πόλη της Καβάλας και δραστηριοποιείται στην προστασία χώρων και προϊόντων από προσβολές παρασίτων καθώς και στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP, ISO).

Η αμεσότητα εξυπηρέτησης και η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών, την έχουν καθιερώσει στον κλάδο της απεντόμωσης, της απολύμανσης, της μυοκτονίας και γενικότερα των υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ιδρυτής και Διευθυντής της εταιρείας είναι ο Κτηνίατρος D.V.M. Κούτλας Γεώργιος.

Σκοπός της εταιρείας είναι να περιορίσει - αποτρέψει την επιβλαβή δράση εντόμων, τρωκτικών και λοιπών επιβλαβών οργανισμών στους χώρους διαβίωσης και εργασίας αλλά και σε προϊόντα, έπιπλα και εξοπλισμό. Για κάθε περίπτωση προσβολής δίδεται λύση ασφαλής, επιστημονικά τεκμηριωμένη, σύγχρονη και αποτελεσματική.

Η εταιρεία εφαρμόζει Ολοκληρωμένα Προγράμματα Διαχείρισης (Integrated Pest Management) IPM των επιβλαβών οργανισμών έχοντας ως βασική της αρχή το παρακάτω τρίπτυχο:

  • Πρόληψη: Λήψη μέτρων για την αποτροπή των προσβολών (δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη)
  • Έλεγχος: Συνεχής παρακολούθηση των επιπέδων διακύμανσης της προσβολής
  • Καταπολέμηση: Ενέργειες για την καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών

Το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της εταιρείας διαθέτει εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις στην αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών και επίσης λαμβάνει συνεχή εκπαίδευση μέσω σχετικών σεμιναρίων για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ πραγματοποιεί επίσκεψη για να εκτιμήσει το πρόβλημα και να προτείνει λύσεις για την καταπολέμηση της προσβολής από τους επιβλαβείς οργανισμούς. Μετά την εκτίμηση του προβλήματος προτείνει την κατάλληλη εφαρμογή καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και εγγυάται για τα αποτελέσματα των εργασιών της. Για κάθε εργασία της σας παρέχει τις απαραίτητες βεβαιώσεις και γραπτές εγγυήσεις.