• Banner10

Ποντίκια

 • Το μέγεθος τους ανέρχεται σε 6-9 εκατοστά.
 • Οι σταγόνες ούρων που αφήνουν διαρκώς μολύνουν τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.
 • Συναντώνται ιδιαίτερα σε πτηνοτροφεία, χοιροστάσια, αποθήκες τροφίμων, καταστήματα, νοσοκομεία και οικιακές εγκαταστάσεις.
 • Είναι άριστοι αναρηχητές.
 • 'Εχουν υψηλή αναπαραγωγική ικανότητα:
 • Γίνονται σεξουαλικά ώριμα σε 42 ημέρες μετά τη γέννησή τους. Κάνουν 8 γέννες το χρόνο, με 5-6 απογόνους σε κάθε γέννα.

Ασθένειες που προκαλούν:

 1. Πανώλη
 2. Τυφοειδή πυρετό (Rickettsia mooseri)
  1. Επιδημικός
  2. Ενδημικός
 3. Τριχινέλλωση (Trichinella spiralis)
 4. Σαλμονέλλωση (Salm. typhimurium)
 5. Λεπτοσπείρωση ή νόσος του Weil (L. icterohaemorrahagiae)
 6. Rat-bite-fever (Spirillum minus και Streptobacillus moniliformis)

Πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου αποτελούν τα τρωκτικά. Εκτός από τις καταστροφές που προκαλούν σε προϊόντα, υλικά και εγκαταστάσεις, μεταφέρουν και πάρα πολλούς παθογόνους μικροοργανισμούς για τον άνθρωπο.

Εφαρμογές απομάκρυνσής τους:

    Για την αντιμετώπιση των προσβολών από τρωκτικά και τη θωράκιση των χώρων από πιθανή εισβολή πραγματοποιείται αρχικά μελέτη των κτηριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου. Μετέπειτα γίνεται ναγνώριση των συμπτωμάτων της προσβολής, εκτίμηση της έντασης του προβλήματος και επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου καταπολέμησης. Τέλος πραγματοποιείται η τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών στις κρίσιμες θέσεις. Τα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι:

 • τελευταίας γενιάς
 • εξασφαλίζουν την εξόντωση των τρωκτικών κατά το μεγαλύτερο ποσοστό μέσα στις εστίες τους (φωλιές)
 • μουμοποιούν τα τρωκτικά μετά την εξόντωση των (αυτό εξασφαλίζει την αποφυγή ανεπιθύμητων οσμών αλλά και την έκχυση διαφόρων μολυσματικών υγρών)
 • έχουν τις άδειες από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα MSDS

     Στις περιπτώσεις που τρωκτικά εισέρχονται στο εσωτερικό κτιρίων και οικίων συνιστάται η χρήση παγίδων μηχανικής σύλληψης, πολλαπλών συλλήψεων ή κολλητικών επιφανειών κατόπιν μελέτης του χώρου για τον εντοπισμό των κρίσιμων σημείων. Οι μέθοδοι που ακολουθούνται στις μυοκτονίες είναι εξειδικευμένες και εναρμονισμένες σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας που εφαρμόζονται στον εκάστοτε χώρο δηλαδή HACCP, ISO 22000, ISO 14000, BRC, IFS.

Χρησιμοποιούνται:

 1. Δολωματικοί σταθμοί, οι οποίοι είναι:
 • πλαστικοί ή μεταλλικοί
 • ανθεκτικοί στην υπεριώδη ακτινοβολία
 • παρέχουν ασφάλεια από ανεπιθύμητα ανοίγματα
 • προστατεύουν τα δολώματα από την υγρασία και τις ακραίες θερμοκρασίες
 • αποτρέπουν την κατανάλωση από ζώα μη στόχους
 1. Φερομονικές παγίδες

   Είναι παγίδες που μας επιτρέπουν τη συστηματική παρακολούθηση εμφάνισης και ανάπτυξης των τρωκτικών.

 1. Βιολογικές - Οικολογικές μεθόδους

Είναι η νέα παγκόσμια τάση στον τομέα του ελέγχου των πληθυσμών των τρωκτικών με τη χρήση οικολογικών μεθόδων εντόμων και τρωκτικών. Η αποτελεσματικότητα των οικολογικών προϊόντων, καθώς επίσης και η φιλικότητά τους προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον αυξάνουν συνεχώς τη χρήση τους και το πεδίο εφαρμογών τους.

    Αυτές οι μέθοδοι περιλαμβάνουν:

 • Ειδικές ταινίες για κάλυψη κενών
 • Ειδικές κολλητικές επιφάνειες
 • Βιοακουστικά συστήματα απώθησης (Είναι ένα σύστημα που απαρτίζεται από ένα σύνολο κατάλληλα τοποθετημένων ειδικών συσκευών υπερήχων που δημιουργούν όχληση και παρεμποδίζουν την είσοδο των τρωκτικών στα κτίρια).